Vážení zákazníci dňa 6.12.2017 od cca 00.30 do 02.00 hod v nočných hodinách dôjde k odstávke internetových služieb. Na náš hlavný prístupový bod namontujeme nový záložný zdroj s dlhším časom zálohovania a možnosťou bezvýpadkového prepnutia na benzínový generátor.