Bezdrôtový internet WiFiber 60GHz

     


Pevné pripojenie do internetu prostredníctvom dátovej siete MCNET.SK. Vysokorýchlostné pripojenie približujúce sa parametrom optického pripojenia. Vhodná alternatíva pre náročné aplikácie na miestach bez možnosti optického pripojenia.

– rýchlosť od 50 mbps pre download a od 10 mbps pre upload
– časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
– žiadne nepriame výdaje, cena je koncová už od 14,99 €
– služby sú poskytované bez viazanosti
– zriadenie služby pre individuálneho klienta (rodinný dom, office, podnik, škola) od 149€ do 249€

– Na cenu zriadenia má vplyv vzdialenosť od vysielacieho bodu a požiadavka zákazníka na druh koncového zariadenie. Prijímacia anténa sa zapožičiava a ostáva v našom majetku.

O aktuálnom pokrytí sa prosím informujte telefonicky na našej zákazníckej linke 0910 286 287.

* zriadenie je možné len v obmedzenom režime.