Optický internet


Najmodernejšie pripojenie optickým vláknom až do Vašej domácnosti.

  • rýchlosť od 50 mbps pre download a od 20 mbps pre upload
  • časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
  • žiadne nepriame výdaje, cena je koncová už od 10,99€
  • služby sú poskytované bez viazanosti
  • zriadenie služby 29,90€
  • router s gigabitovým WAN rozhraním a podporou WiFi štandardu minimálne AC.


Aktuálne dostupné na adrese:

ulica L. Svobodu 1,3,5,7,9,11

ulica Drieňová