Otázky & odpovede

Ďalšie otázky a odpovede:

Ako sa môžem pripojiť? Musíte si vybrať z našich zariadení, prípadne použiť vlastné, mať výhľad na náš prístupový bod. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom, telefonicky, alebo osobne, v prípade e-mailu uveďte prosím Vašu adresu, aby sme mohli overiť dostupnosť služby. Overenie dostupnosti služby je bezplatné.

Je moja linka garantovaná? Prístup do internetu  okrem služby MCNET_GARANT je zdieľaný z ostatnými aktuálne pripojenými užívateľmi. Viac informácií nájdete v sekcii Info pre spotrebiteľa.

Čo je FUP? FUP je skratka – fair use policy, teda pravidlá férového využívania služby. V NAŠEJ SIETI SA MOMENTÁLNE NEUPLATŇUJE.

Čo získam pripojením? Pripojením získate časovo aj dátovo neobmedzený prístup do internetu, ďalej získate prístup do Virtuálneho zákazníckeho centra, kde okrem iného môžete v prípade otázok kontaktovať správcu siete, získate prehľad o svojich faktúrach a platbách, môžete upraviť svoje fakturačné údaje či prezrieť súčet prenesených dát v zúčtovacom období. V prípade, že Vám je poskytovaná aj služba VoIP alebo TV služba získate vo VZC prehľad o uskutočnených hovoroch a cenách, balíčkoch TV, zapožičaných zariadeniach, PIN kódoch a podobne.  

Môžem si v domácnosti pripojiť aj viac počítačov? Áno v našej sieti si môžete pripojiť ľubovoľný počet počítačov v rámci jednej domácnosti. Konfigurácia koncového zariadenia je bezplatná.