Otázky & odpovede

Ďalšie otázky a odpovede:

Ako sa môžem pripojiť? Musíte si vybrať z našich zariadení, prípadne použiť vlastné, mať výhľad na náš prístupový bod. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom, telefonicky, alebo osobne, v prípade e-mailu uveďte prosím Vašu adresu, aby sme mohli overiť dostupnosť služby. Overenie dostupnosti služby je bezplatné.

Je moja linka garantovaná? Prístup do internetu  okrem služby MCNET_GARANT je zdieľaný z ostatnými aktuálne pripojenými užívateľmi. Viac informácií nájdete v sekcii Info pre spotrebiteľa.

Čo je FUP? FUP je skratka – fair use policy, teda pravidlá férového využívania služby. V NAŠEJ SIETI SA MOMENTÁLNE NEUPLATŇUJE.

Čo získam pripojením? Pripojením získate časovo aj dátovo neobmedzený prístup do internetu, ďalej získate prístup do Virtuálneho zákazníckeho centra, kde okrem iného môžete v prípade otázok kontaktovať správcu siete, získate prehľad o svojich faktúrach a platbách, môžete upraviť svoje fakturačné údaje či prezrieť súčet prenesených dát v zúčtovacom období. V prípade, že Vám je poskytovaná aj služba VoIP alebo TV služba získate vo VZC prehľad o uskutočnených hovoroch a cenách, balíčkoch TV, zapožičaných zariadeniach, PIN kódoch a podobne.  

Môžem si v domácnosti pripojiť aj viac počítačov? Áno v našej sieti si môžete pripojiť ľubovoľný počet počítačov v rámci jednej domácnosti. Konfigurácia koncového zariadenia je bezplatná.

Čo znamenajú jednotlivé čísla v teste rýchlosti?

Sťahovanie (download) vám v Mbit/s ukáže rýchlosť sťahovania dát na Vaše zariadenie. Vyššia hodnota je lepšia, pretože čím rýchlejšie sťahovanie je, tým kratšiu dobu budete čakať, než sa vám načíta internetová stránka, alebo napríklad stiahne príloha e-mailu. Pripojenie k internetu na doma býva väčšinou asymetrické. To znamená, že prenosová rýchlosť dát k užívateľovi je vyššia než rýchlosť odosielania.

Rýchlosť odosielania (upload) je druhou základnou hodnotou, ktorú vám výsledok testu odhalí. Upload vyjadruje opäť v Mbit/s, ako rýchlo dokážete s pripojením nahrávať dáta na internet. Vyšší číslo je rovnako ako pri downloade lepšie. Rýchly upload je dôležitý napríklad pre zálohovanie do cloudu alebo streamovanie. Čím vyššia hodnota je, tým rýchlejšie dokážete dáta uploadovať z Vášho zariadenia na internet.

Trojicu hlavných parametrov uzatvára odozva (ping) v milisekundách. U tejto hodnoty naopak platí, že čím nižší, tím lepší. Jej hodnota je dôležitá predovšetkým pre hráčov online hier, ktorí pri hraní potrebujú rýchlu odozvu serveru, aby ich akcie v hre nemali časové opozdenie. Za relatívne rýchly ping sa dá považovať všetko pod 40-50 ms.

Súčasťou výsledkov je aj jitter. Vyjadruje v milisekundách kolísanie hodnoty ping a tým pádom aj stabilitu pripojenia. Výsledok by mal byť čo najnižší. Čím vyšší hodnota jitter vám v testu vyjde, tím horšie ste na tom so stabilitou Vášho internetového pripojenia.