Internet „cez kábel“.

Pevné káblové pripojenie do internetu prostredníctvom dátovej siete MCNET.SK. Pripojenie dosahuje parametre približujúce sa optickému pripojeniu. Určené pre menšie bytové domy, kancelárske budovy s viacerými nájomníkmi. Možnosť pripojenia do existujúcich dátových rozvodov bez stavebných zásahov Vhodná alternatíva pre náročné aplikácie na miestach bez možnosti optického pripojenia.

  • rýchlosť od 50 mbps pre download a od 10 mbps pre upload
  • časovo a dátovo neobmedzené pripojenie
  • žiadne nepriame výdaje, cena je koncová už od 11,99 €
  • služby sú poskytované bez viazanosti
  • zriadenie služby s minimálne dvoma odberateľmi 49€/odberateľ – vyžaduje sa montáž antény v spoločných priestoroch pre možnosť pripojenia ďalších klientov. (maximálne 8).
  • router s podporou wifi štandardu minimálne AC a vhodným WAN rozhraním.


O aktuálne dostupných lokalitách a rýchlostiach sa informujte telefonicky na našej zákazníckej linke 0910 286 287.