skyTV.sk – KinoHit

 – balík 5-tich exkluzívnych filmových staníc.


    


 * stanice, ktoré udelili povolenie pre vysielanie v SR.
** stanice je možné sledovať iba na hybridnom satelitnom boxe

…späť