skyTV.sk – Maďarský balík

Obsahuje programovú v maďarskom jazyku.


                  


 
 * stanice, ktoré udelili povolenie pre vysielanie v SR.
** stanice je možné sledovať iba na hybridnom satelitnom boxe

 …späť