mcnetTV.sk – Veľký balík

Obsahuje programovú ponuku všetkých dostupných staníc:

  • slovenské a české verejnoprávne stanice,
  • náboženské stanice, hudobné stanice,
  • slovenské a české komerčné stanice
  • rozprávkové a filmové stanice
  • dokumentárne, lifestylové, prírodopisné,  športové a erotické stanice
  • rozšírený balík detských, športových a filmových staníc

 Vysoké rozlíšenie
 Archív dostupný

 …späť