Užitočný software

Užitočný software:

  • X-lite – výkonný a spoľahlivý softwarový telefón
  • X-lite čeština – čeština pre X-lite.