Otázky & odpovede

Ďalšie otázky a odpovede:

Ako sa môžem pripojiť? Musíte si vybrať z našich zariadení, prípadne použiť vlastné, mať výhľad na náš prístupový bod. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom, telefonicky, alebo osobne, v prípade e-mailu uveďte prosím Vašu adresu, aby sme mohli overiť dostupnosť služby. Overenie dostupnosti služby je bezplatné.

Je moja linka garantovaná? Prístup do internetu sa okrem služby MCNET_GARANT poskytuje s dynamickou agregáciou maximálne 1:10, dynamická agregácia znamená, že Vaša maximálna rýchlosť sa nedelí systémom „vaša max rýchlosť“ : 10 ale delí sa z celej rýchlosti ktorou disponujeme to umožňuje využiť v každý okamih celú voľnú kapacitu linky. Je možné zakúpiť aj garantované pripojenie, ceny je možné dohodnúť individuálne.

Čo znamená agregácia? Agregácia znamená, že rýchlosť Vašej internetovej prípojky sa delí medzi viacerých užívateľov. Konkrétne v našom prípade je to maxiálne 1:10, v extrémnom prípade sa teda môže stať, že Vaša maximálna možná rýchlosť sa delí medzi 10 užívateľov a môže dôjsť k spomaleniu Vašej rýchlosti internetového pripojenia.

Čo je FUP? FUP je skratka – fair use policy, teda pravidlá férového využívania služby. V NAŠEJ SIETI SA MOMENTÁLNE NEUPLATŇUJE.

Aké budem potrebovať zariadenia? Klientskú anténu podporujúcu technológiu MIMO, kompatibilnú s protokolom „airmax“ alebo „nv2“. V prípade, že potrebné zariadenia vlastníte a sú kompatibilné s našou sieťou nepotrebujete nové. Cena zriadenia nami dodávanými zariadeniami sa vrátane domáceho wifi routera pre bezdrôtové šírenie internetu po dome alebo byte pohybuje v sume približne 100 €. ZAKÚPENÍM ZARIADENÍ V NAŠEJ FIRME VŠAK ZÍSKATE ZÁRUKU NA CELÚ DOBU PRIPOJENIA, V PRÍPADE SKORŠIEHO UKONČENIA ZMLUVY JE ZÁRUKA ŠTANDARDNÁ.

Čo získam pripojením? Pripojením získate časovo aj dátovo neobmedzený prístup do internetu, ďalej získate prístup do Virtuálneho zákazníckeho centra, kde okrem iného môžete v prípade otázok kontaktovať správcu siete, získate prehľad o svojich faktúrach a platbách, môžete upraviť svoje fakturačné údaje či prezrieť súčet prenesených dát v zúčtovacom období. V prípade, že Vám je poskytovaná aj služby VoIP získate vo VZC prehľad o uskutočnených hovoroch a cenách.V prípade záujmu Vám vytvoríme e-mailovú adresu v tvare nieco“kysla ryba“mcnet.sk, alebo nieco“kysla ryba“ctr.sk v prípade záujmu je možné vytvoriť aj viac schránok.

Môžem si v domácnosti pripojiť aj viac počítačov? Áno v našej sieti si môžete pripojiť ľubovoľný počet počítačov v rámci jednej domácnosti. Konfigurácia domáceho wifi routera je u nás bezplatná.

Keď nebudem so službou spokojný? Každý potenciálny zákazník má možnosť službu si bezplatne vyskúšať na dobu minimálne 7 dní. Podľa zákona o telekomunikáciách je výpovedná lehota 30 dní. /platí pre zákazníkov s už podpísanou zmluvou/