Cenníky & dokumenty

Cenníky:

Dokumenty MCNET.SK, s.r.o.

 Dokumenty MCNET, s.r.o.

  • Vzor zmluvy o pripojení MCNET, s.r.o.
  • Všeobecné podmienky poskytovanie služby MCNET, s.r.o.
  • Reklamačný poriadok MCNET, s.r.o.
  • Reklamačný protokol MCNET, s.r.o. 

Dokumenty MCNET PLUS,  s.r.o.

  • Vzor zmluvy o pripojení MCNET PLUS, s.r.o.
  • Všeobecné podmienky poskytovanie služby MCNET PLUS, s.r.o.
  • Reklamačný poriadok MCNET PLUS, s.r.o.
  • Reklamačný protokol MCNET PLUS, s.r.o.